Kasvatus

Lapsen kasvatus on kaksi­suuntainen tapahtuma, jossa vanhempi kasvattaa lastaan ja lapsi vanhempaansa. Lapsi kasvaa osana perhettä, läheis­verkostoa ja yhteis­kuntaa. Lapsen ensi­sijaisia kasvattajia ovat hänen omat vanhempansa ja jokainen vanhempi kasvattaa lastaan eri tavalla omien arvojensa ja näkemystensä mukaisesti.

Lapset ovat yksilöitä, mikä vaikuttaa myös siihen, miten häntä kasvatetaan. Ympäröivän yhteis­kunnan muutokset ovat vaikuttaneet niin, että kasvatukseen liittyvät tavat ja haasteet ovat erilaisia eri aika­kausina ja sen vuoksi lapsia on kasvatettu eri tavalla eri aikoina.

Varhaiskasvatus ja muut kaupungin palvelut kasvatuksen tueksi

Lasten kasvatus voi tuntua ajoittain vaikealta ja omat keinot tai voimavarat saattavat olla vähissä. Varhaiskasvatuksen palvelut ovat omalta osaltaan tukena vanhemmille kasvatustehtävän hoitamisessa.

Perheiden on mahdollisuus saada apua lapsen kasvatukseen liittyvissä asioissa myös esimerkiksi Pieksämäen perheneuvolasta tai perhetyöstä. Jos vanhempi on estynyt itse esimerkiksi uupumuksen tai sairauden vuoksi toteuttamasta hoito- ja kasvatustehtäväänsä tilapäisesti, voi apua pyytää myös lapsiperheiden kotipalvelusta.

Pieksämäen nuorisotoimi lasten ja nuorten kasvun tukena

Pieksämäen nuorisotoimi järjestää monipuolista toimintaa Pieksämäkeläisille
lapsille ja nuorille. Esimerkiksi nuorisotoimen nuorisotilat sijaitsevat Pieksämäen keskustassa Weturitalleilla ja Virtasalmella vanhalla kunnanvirastolla. Nuorisotilat tarjoavat päihteetöntä toimintaa vapaa-ajalle lapsille ja nuorille (alakouluikäisistä 29 vuotiaisiin). Nuorisotilalla voit viettää esimerkiksi aikaa ystäviesi kanssa, askarrella ja pelata eri konsoleilla tai lautapeleillä. Nuorisotilojen toiminta on ilmaista ja vapaaehtoista.

Pieksämäen seurakunta kasvun tukena

Seurakunta järjestää kaikille avointa monipuolista toimintaa ja harrastuksia lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen ja perheilleen. Päiväkerhot ovat 2-6v. lapsille, harraste- ja monitoimikerhot kouluikäisille, nuorisotilat yläkouluikäisille ja vanhemmille nuorille. Kerhojen lisäksi järjestetään erilaisia perhetapahtumia, musiikki- ja kirkkohetkiä sekä retkiä ja leirejä. Kaikki kerhot ovat maksuttomia.

Perhekerhot ovat arjen kohtaamispaikkoja ja vertaamistapaamisia alle kouluikäisille lapsille vanhempineen ja hoitajineen. Perhe- ja päiväkerhoja ohjaavat seurakunnan lastenohjaajat.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaa Pieksämäellä

MLL:n Järvi-Suomen piiri tarjoaa tukea tarvitseville perheille maksutonta kaveri- ja perhekummitoimintaa. Pieksämäellä toimii myös koulutettuja MLL:n lastenhoitajia. MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät kaikille alueen perheille maksutonta matalan kynnyksen perhekahvilatoimintaa sekä erilaisia tapahtumia.

Pieksämäen seudun 4H-yhdistys lasten ja nuorten kasvun tukena

Pieksämäen seudun 4H-yhdistys tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista toimintaa kerhojen, leirien, kurssien ja koulutusten, 4H-yrittäjyyden sekä työllistämis- ja hanketoiminnan muodossa.

Työpalvelun kautta saat avuksesi reippaat kotiaputyöntekijät, lemmikinhoitajat ja pihatyöntekijät.

Nuoret voivat tienata itse omaa rahaa perustamalla oman 4H-yrityksen, toteuttaa unelmia hakemalla Itse tehty -projektirahaa ja lähteä 4H:n kautta ulkomaille kv-vaihtoon.

Olemme olemassa, jotta Pieksämäkeläisistä lapsista kasvaisi aktiivisia, vastuullisia ja yritteliäitä nuoria ja aikuisia.

Tekemällä oppii parhaiten!