Lapsen käytös

Uhmaiät ja rajojen kokeilu kuuluvat lapsen kehitykseen. Sen sijaan voimakas ja pitkä­kestoinen väki­valtainen tai epä­sosiaalinen käyttäytyminen eivät kuulu lapsen normaaliin kehitykseen, vaan silloin voi olla kysymys käytös­häiriöstä.

Käytös­häiriössä oireet ovat pitkä­aikaisia ja voimakkaita. Oireita voivat olla kiusaaminen, tappeleminen, raivo­kohtaukset tai muu aggressiivinen käyttäytyminen mutta myös lievempi tottelemattomuus, töykeys, yhteis­työ­kyvyttömyys ja auktoriteetin vastustaminen. Syynä oirehtimiseen voi olla lapsen trauma, neuro­psykiatrisia ongelmia tai masennus.

Tukea käytöksen pulmissa

Uhmaikäisen kanssa eläessä voi tulla tarve keskustella ulkopuolisen ammattilaisen kansa siitä, millainen lapsen käytös on normaalia ja milloin pitää hakea lapselle apua. Tähän vaikuttaa lapsen elämänpiiri ja elämänkokemukset, joista vanhemmilla on tietoa.

Lastenneuvola on luonnollinen paikka jutella lapsen kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Uhmaikäisen lapsen elämään voi saada tukea varhaiskasvatuksen henkilöstöltä sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiltä. Perhetyön palvelua on mahdollisuus hakea sekä varhaiskasvatuksesta että sosiaalihuollon tai lastensuojelun palveluna. Perheohjaaja yhdessä perheen kanssa pohtii ja kokeilee erilaisia toimintatapoja, jotka voisivat helpottaa perheen arkea.

Mikäli lapsen tilannetta täytyy tutkia tarkemmin ja arvioida myös terveydenhuollon tarvetta, on hyvä kääntyä neuvolan tai perheneuvolan puoleen. Sieltä on saatavilla myös terveydenhuollon palveluja mm. lääkärin vastaanottoaikoja.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaa Pieksämäellä

MLL:n Järvi-Suomen piiri tarjoaa tukea tarvitseville perheille maksutonta kaveri- ja perhekummitoimintaa. Pieksämäellä toimii myös koulutettuja MLL:n lastenhoitajia. MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät kaikille alueen perheille maksutonta matalan kynnyksen perhekahvilatoimintaa sekä erilaisia tapahtumia.

Pieksämäen seurakunta kasvun tukena

Seurakunta järjestää kaikille avointa monipuolista toimintaa ja harrastuksia lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen ja perheilleen. Päiväkerhot ovat 2-6v. lapsille, harraste- ja monitoimikerhot kouluikäisille, nuorisotilat yläkouluikäisille ja vanhemmille nuorille. Kerhojen lisäksi järjestetään erilaisia perhetapahtumia, musiikki- ja kirkkohetkiä sekä retkiä ja leirejä. Kaikki kerhot ovat maksuttomia.

Perhekerhot ovat arjen kohtaamispaikkoja ja vertaamistapaamisia alle kouluikäisille lapsille vanhempineen ja hoitajineen. Perhe- ja päiväkerhoja ohjaavat seurakunnan lastenohjaajat.