Riippuvuudet

Riippuvuudet voidaan jakaa aine­riippuvuuksiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin. Aine­riippuvuuksia ovat mm. alkoholi-, huume-, lääke- ja tupakka­riippuvuus. Toiminnallisia riippuvuuksia ovat mm. uhka­peli- tai muu peli­riippuvuus sekä seksi- ja netti­riippuvuus. Riippuvuus tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö on valmis käyttämään huomattavan paljon aikaa ja vaivaa voidakseen käyttää jotain ainetta tai suorittaa jotain toimintoa, esimerkiksi pelaa uhka­pelejä.

Haitallinen riippuvuus voi kehittyä mihin tahansa toimintaan tai aineeseen, josta voi saada mieli­hyvän tunteita. Riippuvuus voi kehittyä esimerkiksi syömiseen, peleihin tai päihteisiin. Riippuvuuksista irti pääsemiseen tarvitaan usein ulko­puolista apua.

Jos riippuvuus mietityttää

Asian voi ottaa puheeksi koulun terveydenhoitajan luona tai hakeutua nuorten sairaanhoitajan vastaanotolle. Pieksämäen päihdepoliklinikalta on mahdollisuus saada apua joko omaan tai läheisen riippuvuuksista aiheutuviin ongelmiin. Vakavat riippuvuudet aiheuttavat monenlaisia tuen tarpeita, jolloin aikuisten ja lasten palveluiden henkilökunta tekevät tiiviisti yhdessä työtä perheen kanssa.

Diakoniatyö tukena, kun riippuvuus varjostaa elämää

Pohditko omaa tai läheisesi päihteidenkäyttöä tai riippuvuutta pelaamisesta. Voit hakea apua ja tukea myös seurakunnan diakoniatyöstä. Diakoniatyöntekijät ovat tukena, auttavat ja ohjaavat sinua avun saannissa eteenpäin ja kulkevat mukana toipumisessa.